МАҢҒЫСТАУ ЖАЙЛЫ ЕҢ ҚЫЗЫҒЫ!
Сәулет және археология ескерткіштері. Маңғыстау тарихының бірегей кезеңдері. Таңғажайып табиғат. Маңғыстау алыптары. Мұражай мен ғылыми қызметкерлер, "Турист" ЖШС туроператорының қызметкерлері, гид-экскурсоводтарының авторлық мақалалары.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О МАНГИСТАУ!
Архитектурные и археологические памятники. Уникальные страницы истории. Фантастическая природа. Исполины Мангистау. Авторские статьи сотрудников музеев, научных сотрудников, сотрудников туроператора ТОО "Турист", гидов и экскурсоводов ТОО "Турист"
THE MOST INTERESTING THINGS ABOUT MANGYSTAU!
Architectural and archaeological monuments. Unique pages of history. Fantastic nature. The giants of Mangystau. Author's articles of museum staff, researchers, employees and guides of the tour operator "Tourist" LLP.
Мәңгілік пердесінің ар жағында
За Завесой Вечности
Behind the Veil of Eternity
Маңғыстаудың архитектуралық киелі нысандары.
Археологические и архитектурные памятники Мангистау.
Archaeological and architectural monuments.
КӘДІ ЖӘНЕ ҚЫРЫҚКЕЗ ҚОРЫМДАРЫ
Материал авторы – Нұрғазиев Арман Абайұлы
НЕКРОПОЛИ КӘДІ И КЫРЫККЕЗ
Автор материала – Нұрғазиев Арман Абайұлы
NECROPOLIS OF KADI AND KYRYKKEZ
The author of the material is Arman Nurgaziev
Мәңгілік пердесінің ар жағында
За Завесой Вечности
Behind the Veil of Eternity
Маңғыстаудың архитектуралық киелі нысандары.
Археологические и архитектурные памятники Мангистау.
Archaeological and architectural monuments.
МҰРЫН ЖЫРАУ МУЗЕЙІ
Маңғыстаудың музейлері
МУЗЕЙ МУРЫН ЖЫРАУ
Музеи Мангистау
MURYN-ZHYRAU COMPLEX
Museums of Mangystau
Мәңгілік пердесінің ар жағында
За Завесой Вечности
Behind the Veil of Eternity
Маңғыстаудың архитектуралық киелі нысандары.
Археологические и архитектурные памятники Мангистау.
Archaeological and architectural monuments.

МИФ - МАҢҒЫСТАУДЫҢ БІР КЕРЕМЕТІ

мифология мұражайы туындылары

МИФЫ - ЕЩЕ ОДНО ЧУДО МАНГИСТАУ

Персонажи музея мифологии

MYTHS - ANOTHER MIRACLE OF MANGYSTAU

Characters of the museum of mythology
МӘҢГІЛІК ПЕРДЕСІНІҢ АР ЖАҒЫНДА
ЗА ЗАВЕСОЙ ВЕЧНОСТИ
BEHIND THE VEIL OF ETERNITY
Маңғыстаудың киелі нысандары.
Сакральные объекты Мангистау.
Sacred objects of Mangistau
МАҢҒЫСТАУДЫҢ ЖЕРАСТЫ МЕШІТТЕРІ
Авторы: Галина Ходоренко - "Турист" ЖШС Экскурсоводы
ПОДЗЕМНЫЕ МЕЧЕТИ МАНГИСТАУ
Авторская статья Галины Ходоренко - экскурсовода ТОО "Турист"
UNDERGROUND MOSQUES OF MANGISTAU
Author Galina Hodorenko - Guide touroperating company "Tourist" LLP
Маңғыстаудың ғажайып табиғаты туралы
Про удивительную природу Мангистау.
About the amazing nature of Mangistau
Біздің танымдық блогымызда
В нашем ознакомительном блоге
In our introductory blog
МАҢҒЫСТАУДЫҢ ҚҰМДАРЫ
Наталья Новикова -"Турист" ЖШС туроператоры гид, экскурсоводының авторлық материалы
ПЕСКИ МАНГИСТАУ
Авторская статья Натальи Новиковой - гида, экскурсовода ТОО "Турист"
THE SANDS OF MANGYSTAU.
Author Natalya Novikova - Guide touroperating company "Tourist" LLP
Маңғыстау туралы ең қызықтысы
Самое интересное о Мангистау
The most interesting about Mangistau
Біздің танымдық блогымызда
В нашем ознакомительном блоге
In our introductory blog
МАҢ ДАЛА, МАҢҒАЗ МЕКЕН
National Geographic Qazaqstan материалынан
Мангистауские пейзажи – уникальные дары природы
Материал от National Geographic Qazaqstan
Exploring the natural marvels of Mangystau
Author National Geographic Qazaqstan
Маңғыстау Алыптары
Мангистауские Исполины
Mangistau Giants
Бүгін біз Сізге ұлы Украин Кобзары-Тарас Шевченко туралы айтып береміз
Сегодня мы расскажем Вам о Великом Украинском Кобзаре - Тарасе Шевченко
Today we will tell you about the Great Ukrainian Kobzar - Taras Shevchenko
К 170-летию сооружения летней резиденции Ираклия Ускова (ныне – здание Музея Тараса Шевченко) в Новопетровском укреплении
Шевченко и Мангистау